Mina anor

Från 1300-tal till 1900-talFarfar Farmor Morfar Mormor
Anders Lövgren   Ellen Hermansson Albin Lundstedt   Ester Andersson  

 

Här kan du surfa dig bakåt i min antavla.

Bakgrunden visar en del av farmors morfars farfar Abraham Tornbergs ansökan till kyrkoherdetjänsten i Gylle och Kyrkoköpinge, den 25 juni 1800.

Jag kommer att sammanställa några händelser ur min historia som kan vara intressanta att läsa. Den första stötte jag på som en anmärkning i en husförhörslängd: Afstraffad för stöld. Vad hade hänt i Södra Sandby 1830?
Vem var Johan Möller? Ska jag hitta honom?
Mormors mormor Maria blev förväxlad.
Äntligen fick Lars Jönsson sina föräldrar!
Mormor Ester Lundstedts första sju okända år.Källor i släktforskningen:
Kyrkoarkivalier och domböcker från Landsarkiven i Lund och Vadstena.
På nätet: ADOnline, SVAR och Digiarkiv
Släktforskare som jag haft kontakt med: Torsten Cederblad, Torbjörn Borglin, Tommy Gjerling, Tor Ahlgren, Susanne Gustavsson, Bertil Lindskog, Arne Thornberg, m.fl.